SmartCash (SMART) Masternodes

Masternodes w ramach SmartCash mają znaczące zadanie: Powinny zapewniać główną funkcję kryptowaluty. Został a nadana temu nazwa InstantPay i ma na celu natychmiastowe przetwarzanie transakcji. Usługa ta ma być świadczona nie tylko w świecie wirtualnej waluty, ale także w sklepach i zakupach online. Według wyobrażeń SmartCash procesy płatności są jeszcze szybsze niż za pomocą karty Visa lub Mastercard.

Warunkiem uruchomienia SmartCash Masterode jest 100,000 SMART Coins, jako zabezpieczenie.

SmartCash

Kryptowaluta SmartCash jest jedną z nowszych, gdyż została ona wymieniona po raz pierwszy we wrześniu 2017 roku. Niemniej jednak zaskoczyła ona w krótkim czasie tym, że wyprzedziła ustalone monety, które istniały już od dłuższego czasu. SmartCash to innowacyjna koncepcja, która staje się „najbardziej demokratyczną walutą” w cyfrowym świecie. Wszyscy użytkownicy mają prawo do głosowania, a tym samym do aktywnego kształtowania przyszłości.

Kryptowaluta SmartCash zaprasza do aktywnego udziału

Mówi się, że SmartCash ma wielki potencjał ze względu na specjalne właściwości, które wyróżniają go od innych walut kryptograficznych. Jedną z korzyści jest forma InstantPay, w której płatności są bardzo zbliżone do czasu rzeczywistego przy bardzo niskich opłatach. SmartCash gwarantuje również całkowicie anonimowe transakcje. O stabilny kurs dbają twórcy tzw. Smart Rewards (Inteligentnych nagród). Wszyscy użytkownicy, którzy mają, co najmniej 1000 SMART Coins, otrzymają nagrodę, jeśli te na czas 30 dni lub dłużej nie zostaną ruszone.

Tymczasem Smart Hive gwarantuje demokratyczną strukturę w zakresie sieci. Aż 70 procent wynagrodzenia bloku trafia do jednego garnka, który jest poświęcony na przyszłościowe projekty. Użytkownicy mogą wyrażać sugestie a społeczność podejmuje decyzje. SMART odpowiada jednemu głosowi. W SmartCash nazywa się to Smart Voting.

SmartCash (SMART) Kurs

SmartCash (SMART) kupno

SmartCash (SMART) można kupić na następujących Giełdach / Kantorach: