PIVX (PIVX) Masternode

Zakup PIVX Masternode jest możliwy od 10,000 Coins. Zakup ten daje jednocześnie prawo do głosowania nad ważnymi decyzjami. Co 60 sekund powstaje pięć monet o nazwie PIV. Zasady tej waluty przewidują, że dziesięcioprocentowy udział zawsze przechodzi do puli przeznaczonej na dalszy zakup PIVX. Należy jednakże pamiętać, iż w niektórych projektach przepływy tych pieniędzy określane są poprzez Masternody.

Ponadto należy wiedzieć , że pozostałe 90% pozystanej stawki rozdzielane jest pomiędzy udziałowców(maklerów) a operatorów (użytkowników) Masternodów. W tym celu stosuje się specjalny algorytm, który w sposób ciągły dostosowuje ten współczynnik w oparciu o liczbę stakerów i Masterternodes. W ten sposób zostaje wykluczona niepożądana nierównowaga przy podziale. Pomimo tego Masternody otrzymują nieco większą walutację ze względu na ich zwiększone użycie. Ponadto kupując Masternody otrzymuje się możliwość pozyskania dodatkowego wynagrodzenia co 1-2 dni.

PIVX

Przedstawiona tutaj waluta PIVX została uruchomiona do czynnego użytku 1 lutego 2016 r. Początkowo pod nazwą Darknet. Ze względu na pozytywną odpowiedź ze strony użytkowników i zaiteresowanych, szybko przyszedł czas na zmianę nazwy.waluta otrzymała poprawną nazwę użytkową PIVX. Ten krok został wykonany głównie dlatego, że jej akronim lepiej i jaśniej opisuje wartości reprezentowane przez kryptowalutę. Skrót nazwy PIVX to krótka forma anglojęzycznego zapisu „Private Instant Verified Transaction”, które można przetłumaczyć jako „poufną natychmiast zweryfikowaną transakcję”

Już sama nazwa pokazuje, że PIVX jest przede wszystkim nastawiony na zapewnienie wysokiej prywatności i bezpieczeństwa swoich wszystkich użytkowników. Wszystkie zasady i cechy odróżniające od innych tę wyjątkową kryptowalutę są zapisane w jej Statusie - Manifeście PIVX.

Społeczność i wolność jako podstawowe wartości PIVX Kryptowaluty.

W przypadku waluty PIVX prywatność jest ważnym prawem człowieka, z tego stwierdzenia już jasno wynika, że kryptowaluta ta stawia przedewszystkim na anonimowość swoich użytkowników. Aby sprostać temu wyzwaniu i zachować anonimowość, twórcy stosują metodę, która sprawia, że śledzenie transakcji jest prawie niemożliwe. Odbywa się to za pomocą tzw. Mikserów monet, które w prosty sposób mieszają ścieżki danych przepływów z różnych źródeł wykupowania wirtualnych pieniędzy.

Inną zaletą waluty PIVX jest duża szybkość zawieranych transakcji. Ponieważ algorytm tych tranzakcji działa i sprawdza się również wyjątkowo wydajnie i szybko, obsługuje się nim również urządzenia o mniejszej pamięci. Masternody mają też wpływ na przyszłość Blockchain. Cechy Blockchain są zgodne z wartościami PIVX, ponieważ kryptowaluta ta oznacza także i tutaj wspólnotę i wolność. Wszystkie zasady tych walut są przejrzyście dla wszystkich zainteresowanychspisane pod nazwą Manifest PIVX.

PIVX (PIVX) Kurs

PIVX (PIVX) kupno

PIVX (PIVX) można kupić na następujących Giełdach / Kantorach: