Horizen (ZEN) Masternodes

Ze względu na swoją wyjątkową budowę aż dwa typy Masternode należą do sekcji Horizen. Rozróżnia się je na Securenodes – Bezpiecznenody i Supernodes tzw. Supernody. Securenodes są - jak wskazuje ich nazwa - odpowiedzialne za bezpieczeństwo sieci. Zapewniają podstawowe funkcje komunikacyjne dzięki szyfrowanej komunikacji peer-to-peer. Do możliwości działania z takimi Securenode wymagane jest posiadanie 42 ZEN. Innym warunkiem do skorzystania z tej opcji jest, to aby Węzeł był aktywny przez co najmniej 92 procent czasu. Za tę korzyść użytkownicy otrzymają 10% wynagrodzenia.

Bardziej zaostrzone wymogi co do przetwarzania i korzystania określone są w Horizon dla Supernode. Aby uzyskać taki Węzeł, użytkownik potrzebuje 500 Coins. Zadania Supernode są lepsze od zadań Securenodes i mają na celu uczynienie Horizen platformą dla poufnych aplikacji, tzw. Dapps. Zasadniczo na operatorów-użytkowników nakładane są wyższe wymagania, ponieważ do możliwoścu zakupu i obrotu Supernodami konieczne są również większe moce obliczeniowe. Potencjalny użytkownik powinien posiadać co najmniej 8 gigabajtów pamięci RAM i co najmniej 100 gigabajtów pojemności pamięci masowej. Jednocześnie serwer musi być dostępny online przez 96 procent czasu. Supernody otrzymują również 10 procent wynagroszenia za użytkowanie.

Horizen

Pierwotnie znana kryptowaluta jako ZenCash została przekształcona w Horizen dzięki zmianie jej nazwy w sierpniu 2018 roku. Przekształcenie miało miejsce, ze względu na to, iż priorytety i wymagania użytkownikśw znacznie się rozwinęły i zmieniły – co dało powody aby nazwa Horizen sama w sobie zaczełasię wyróżniać lepiej na tle innych walut. Zmiana nazwy nastąpiła również przez to, że istnieje cały szereg nazw monet, który jest rozpoczęty początkową literą „Z”.

Po skupieniu się pierwotnie na wysokiej ochronie prywatność, platforma oferuje teraz swoim użytkownikom znacznie więcej opcji. Horizen jest teraz czymś więcej niż tylko kryptowalutą. Dołączone zostały również dodatkowe usługi takie jak ZenChat jako bezpieczna usługa przesyłania wiadomości lub ZenPub jako platforma wydawnicza.

Nowa nazwa, rozszerzona koncepcja: Horizen zastępuje ZenChash

ZenCash Blockchain powstał w maju 2017 r., Zanim zmieniono jego nazwę, w tym przekszałceniu jakie miało miejsce w sierpniu 2018 r. Warunki, środki płatności oznaczone jako ZEN i podstawowe wartości nie uległy zmianie. Początkowo kryptowaluta skupiała się na prywatności użytkowników - transakcje są więc w pełni chronione i bezpiecznie szyfrowane.

W międzyczasie Horizen rośnie i rozwija się, a wraz z nim wszystkie obszary obsługiwane przez platformę. Kryptowaluta ZEN to teraz tylko jedna z wielu korzyści, które czerpią użytkownicy. Nawet czaty, publikowanie informacji i treści powinny być całkowicie anonimowe. Horizen nie tylko wyjaśnia swoją przyszłą orientację, ale także wyraźnie koncentruje się na prywatności ludzi we wszystkich dziedzinach życia.

Horizen (ZEN) Kurs

Horizen (ZEN) kupno

Horizen (ZEN) można kupić na następujących Giełdach / Kantorach: