Dash (DASH) Masternode

Aby móc obracać Masternode w trypie Dash, potrzeba 1,000 monet. Kolejne wymagania obejmują stały dostęp do internetu oraz osobisty adres IP. Przychody z bloków są wypłacane do Masternodes z 45% zyskiem co 7 dni.

Dash jest to jedna z kryptowalut, w których Masternody są również powiązane z głosowaniem w ważniejszych sprawach. Jeśli podejmowane są decyzje ogólne dotyczące kwestii budżetowych lub przyszłości sieci, operatorzy mają na to czynny wpływ. Z tego względu Masternody są bardziej cenione i zdobywają większą popularność.

Dash

Za nazwą kryptowaluty Dash kryje się krótka forma „cyfrowej gotówki”, która przekłada się na nic innego jak cyfrowe pieniądze. Pierwotnie nosił on nazwę XCoin, która następnie została przekształcona w Darkcoin. Dash jest jedną z najbardziej znanych kryptowalut w dzisiejszym świecie i przynosi korzyści wielu użytkownikom jak też zapewnia najlepszą politykę prywatności w sieci.

Informacje o transakcjach nie są publicznie dostępne - ustawia to sam użytkownik Dash rownież na wiele innych walut kryptograficznych. Inicjatorzy płatnościcenią sobie tutaj takie wartości, jak uczciwość i anonimowość. W końcowym etapie użytkowania Dash chciał również zaoferować ulepszoną alternatywę dla Bitcoin- oryginalną walutą nadal służącą jako model. Jednakżesiła przebicia i wyższości monet Dash utrzymujesię już od 2014 roku co pokazuje ją jako jedną z najsilniej rozwijających się monet.

Kryptowaluta Dash oznacza prywatność i wysokie prędkości transakcji

Dash jest szczególnie jasno zrozumiały dla wszystkich zainteresowanych ze względu na publiczną i otwartą obecność jego inicjatora(założyciela). Jego inincjatorem jest Evan Duffield, programista z amerykańskiego stanu Arizona. Wcześniej pracował On dla Wells Fargo, dzięki czemu był w stanie wnieść bogactwo wiedzy w sektorze finansowym do nowego projektu. Kiedyś Bitcoin wzbudził jego zainteresowanie, ale Duffield po zaoznaniu się z projektem bliżej rozpoznał w nim wiele słabości i niedopracowań. W szczególności chciał aby stworzono możliwość poprawy statusu anonimowości dotyczącej wirtualnych płatności. Jednak jego wniosek został odrzucony co sprawiło że szybko doszło do założenia Dash.

Sami twórcy opisują Dash jako najbardziej przyjazną dla użytkownika i skalowalną walutę wirualną na świecie. Kolejne argumenty przemawiające za Dash to zoptymalizowana ochrona danych i zachowanie anonimowości użytkowników. Płatności Dash są natychmiast potwierdzane - a szybkość transakcji jest realizowana praktycznie w czasie rzeczywistym. Organizacja jest zdecentralizowana, więc moc decyzyjna leży po stronie użytkownika Masternodes. Wszystko to sprawia, że Dash jest jedną z pięciu najważniejszych kryptowalut.

Dash (DASH) Kurs

Dash (DASH) kupno

Dash (DASH) można kupić na następujących Giełdach / Kantorach: